Android programmeren in Kotlin

Doelgroep: java developers

De cursist leert programmeren in Kotlin vanuit het Java perspectief. We zullen werken met oefeningen en projecten in Android

Iedere lesdag bestaat uit een theoretisch deel en een praktisch deel met oefeningen.

Opzet

Het traject bestaat uit meerdere blokken van 2 dagen.

Het traject vormt één geheel, maar ieder blok is onafhankelijk van de voorgaande blokken.

De cursisten kunnen bepaalde delen volgen en/of overslaan.

Ook kunnen twee blokken achter elkaar in één week gegeven worden.

Programma

blok1 Kotlin

dag 1

 • Introductie Kotlin
 • installatie Android Studio

dag 2

 • de basistaalelementen: variabelen, keuze en herhalingsstructuren
 • Kotlin vergeleken met Java

blok 2 Android getting started

dag 1

 • een eenvoudige Android app
 • werken met de emulator en telefoon

dag 2

 • een todo app bouwen

blok 3 Viewmodel

dag 1

 • activity, fragment
 • viewmodel, data binding

dag 2

 • listView recyclerview, viewholder
 • detailsview, intent

blok 3 Android architecture components

dag 1

 • de database, sqllite
 • room

dag 2

 • rx, view controller, lifecycle events