Java Enterprise

Doelgroep: junior en medior developers

De cursist leert programmeren in Java en het Spring framework. We zullen werken met oefeningen en projecten

Iedere lesdag bestaat uit een theoretisch deel en een praktisch deel met oefeningen.

Opzet

Het traject bestaat uit meerdere blokken van 2 dagen.

Het traject vormt één geheel, maar ieder blok is onafhankelijk van de voorgaande blokken.

De cursisten kunnen bepaalde delen volgen en/of overslaan.

Ook kunnen twee blokken achter elkaar in één week gegeven worden.

Programma

blok1 Java

dag 1

 • Wat is Java? Hoe ziet Java eruit?
 • Het maken van een rekenmachine

dag 2

 • Java basis taalelementen
 • variabelen, keuze en herhalingsstructuren, methoden

blok 2 Java Object Georiënteerd

dag 1

 • De OO concepten en Object Georiënteerde Analyse en Ontwerp
 • Het bouwen van een tekenprogramma

dag 2

 • Functioneel programmeren in Java8
 • Demonstratie en oefeningen met lambdas, streams en rxjava

blok 3 Web Applicaties

dag 1

 • De programmeertalen van de webapplicaties: html, css, sql
 • Het bouwen van een website met html en css en bootstrap

dag 2

 • een Java webapplicatie met servlets en jsp
 • Van eenvoudig formulier van en naar een mysql database

blok 4 Spring framework

dag 1

 • Het maken van een webapplicatie met spring mvc
 • Werken met maven

dag 2

 • spring data en jpa/hibernate
 • Discussie over ORM voor- en nadelen

blok 5 Webservices

dag 1

 • xml en json
 • wsdl en soap

dag 2

 • spring mvc rest api
 • postman, hateoas

blok 6 Angular

dag 1

 • angularJS
 • javascript

dag 2

 • angular 2, 4, 5
 • typescript

blok 7 Testen en Continuous Delivery

dag 1

 • geautomatiseerd testen met unittest
 • spring testen, cucumber en selenium

dag 2

 • Software ontwikkel methodieken: Scrum. Extreme Programming, RUP, DSDM, The Hacker Way
 • CD tools: Jenkins, Sonar

blok 8 Security

dag 1

 • Java security en encryptie
 • Web bedreigingen en oplossingen

dag 2

 • Werken met het Spring Security framework
 • spring xml en spring boot